آب، برای کشت بهاره، از دیشب وارد رودخانه زاینده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان امروز گفت: خروجی دریچه های سد زاینده رود نیمه شب دیشب به منظور تامین نیاز آبی کشاورزان شرق اصفهان، بیشتر شد.

علی بصیر پور با بیان اینکه آب رها شده در حال حاضر به شهر سامان در استان چهار ومحال بختیاری رسیده است افزود: آب فردا ظهر به منطقه ناژوان اصفهان می رسد.

وی با اشاره به اینکه این مقدار آب در حدود 20تا 24ساعت بعد از ورود به شهر اصفهان به زمین های کشاورزی شرق اصفهان تاکید کرد: آب رودخانه زاینده رود، 18روز برای مصرف کشاورزان باز است.