انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

آرم انجمن

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان  

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

تقدیر به مناسبت  رئیس هیئت مدیره نمونه تشکلهای مردم شهرستان اصفهان

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

گفتگو با استاندار وقت اصفهان آقای بختیاری برای مشکلات کشاورزان و تغییر خط مرزی استان اصفهان و چهار محال و بختیاری

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

گفتگو با وزیر وقت جهاد کشاورزی مهندس اسکندری

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

گفتگو با دکتر ذاکر استاندار اصفهان برای رفع مشکلات آب زاینده رود

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

گفتگو با وزیر جهاد کشاورزی دکتر خلیلیان در مورد مشکلات بخش کشاورزی اصفهان

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

بازید مدیر کل جهاد کشاورزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان از مزارع کشاورزان شرق اصفهان

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaeeح

 

جلسه برای رفع مشکلات آب زاینده رود با حضور مسئولین جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه استان اصفهان، نمایندگان مردم در مجلس و نمایندگان تشکلهای کشاورزی و نمایندگان کشاورزان

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

و گرفتن لوح و تندیس از دست استاندار اصفهان آقای دکتر ذاکر اصفهانی بعنوان برترین های استان در خدمات رسانی موثر و همکاری با شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و انجام طرحهای عملیاتی و پیشگیرانه که منجر به کاهش اثرات بلایای طبیعی و کمک رسانی بموقع به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در سطح استان اصفهان گردیده است.

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

کاروان سفر سبز ( حرکت نمادین بی نظیر با تعدادی تراکتور جهت حضور در مراسم هیجدهمین  سالگرد  ارتحال بنیانگزار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که طی چند روز مسیر اصفهان تا تهران را پیمودند. 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به از بین رفتن حق آبه چند هزار ساله خود به شرکت آب منطقه ای اصفهان

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

کاروان کشاورزان فجرآفرین (حرکت نمادین و بی سابقه جهت مراسم بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای 22 بهمن با تعداد 29 دستگاه تراکتور به نماد بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،  حضور در میدان امام اصفهان). 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaeeح

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

سخنرانی در همایش ملی تولید محصولات سالم فرصت ها ، چالش ها در دوم تیر ماه 1390 در کاخ ریاست جمهوری رفسنجان از طرف مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

خشک شدن زاینده رود و درختان  و مزارع شرق اصفهان و به کویر تبدیل شدن زمین های کشاورزی و فاجعه زیست محیطی

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaeeا

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee

 

بازدید نمایندگان کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی از سد زاینده رود

حسین محمدرضائی خوراسگانی+ انجمن حمایت از کشاورزان+Hossei Mohammad Rezaee