انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

حضور نماینده انجمن در کارگروه آب
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٢   کلمات کلیدی:

تشکیل کارگروه آب در آب منطقه ای اصفهان در مورخه ١٠/١٢/٨٧ با حضور نماینده انجمن، و دفاع اواز حقآبه کشاورزان و جلوگیری از دادن آمار غلط توسط مسئولین آب منطقه ای