انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

جلسه آب و کشاورزی در استانداری جهت پیگیری نامه انجمن به مقام معظم رهبری
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٢   کلمات کلیدی:

جلسه آب و کشاورزی در استانداری اصفهان در مورخه ١۴/١٢/٨٧ با حضور دکتر صالح معاون برنامه ریزی استاندار و مهندس جانباز از آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی که طی نامه انجمن به مقام معظم رهبری،برای پیگیر آب زاینده رود و حقآبه های کشاورزان به اصفهان آمده و در این جلسه شرکت نموده. و دیگر حاظرین در این جلسه مسئولین سازمان جهاد کشاورزی ، مسئولین آب منطقه ای استان و نمایندگان انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان بودند.

در این جلسه از طرف انجمن درخواست حضور استاندار و معاونین ایشان برای بازدید از خشکسالی در منطقه شرق اصفهان در صورتی که محل  و مکان بازدید توسط انجمن مشخص گردد. شود.

و دیگر تصمیم گیری هائی که اگر اجرائی شود به سود کشاورزان می باشد.