انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

جلسه کمیته کار و بحران آب و خشکسالی شهرستان اصفهان در فرماندار اصفهان برگزار شد
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:

جلسه کمیته کار و بحران آب و خشکسالی شهرستان اصفهان در فرماندار اصفهان در مورخه ١٨/١٢/٨٧ با حضور فرماندار اصفهان و مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و مسئولین آب منطقه ای و نمایندگان کشاورزان و نماینده انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان برگزار شد.

که مصوب شد فرمانداری اصفهان هماهنگ کنندی یک نشست با آقای دادخوا ریاست سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان برای رفع مشکلات بیمه ای کشاورزان با انجمن و آقای حاجیان فرماندار محترم برگزار نماید.

مصوب شد که کشاورزانی که کشت نکرده اند ولی بیمه محصولات کشاورزی انجام داده  طبق کفته آقای دکتر آقایا ریاست قبلی سازمان جهاد کشاورزی و تائید استاندار که این کار بشود ولی فعلاً از طرف صندوق بیمه با مشکل روبرو شده پیگیری شود و اگر لازم شد جلسه ای با استاندار گذاشته شود.

مصوب شد آبیاری سیار با تانکر به باغات و دامداری هائی که مشکل آبرسانی دارند استمرار پیدا کند.

مصوب شد مبلغ یک میلیار و سیصدو پنجاه میلیون تومانی که برای سرمازدگی و خشکسالی شهرستان اصفهان در نظر گرفته شده را در پروژ و طرح های عموی مصرف شود.

تشکیل کمیته کاری که پیشنهاد شد در رابطه با راه کارهای اشتغال جایگزین با حضور نمایندگان کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی به مح.ریت جهاد کشاورزی، و برای هر بخش به صورت جداگانه برنامه ریزی شود.

مصوب شد  در مورد حقآبه های، جهاد کشاورزی و نماینده کشاورزان و آب منطقه ای در رابطه با حقآبه ها یک نسشتی داشته باشند و نتیجه آن را در جلسه بعدی به سمع فرماندار محترم قرار دهند.

مصوب شد در رابطه با تقسیم آب بین کشاورزان بالادست و پائین دست رودخانه زاینده رود توسط آب منطقه ای وشرکت میرآب عادلانه صورت پزیرد.

مصوب شد استاندار اصفهان جناب آقای بختیاری و امام جمعه اصفهان حضرت آیت الله طباطبائی و در مراحل بعدی وزرای نیرو و جهاد کشاورزی جهت بازدید از منطقه خشکیده شرق اصفهان از طرف فرماندار اصفهان پیگیری گردد.

لطفاً نظرات خود را در زیر همین گذارش در قسمت نظرات اضافه نمائید. باتشکر محمدرضائی