انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

کویر به دروازه اصفهان رسیده است.
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٢/۱۸   کلمات کلیدی:

کویر به دروازه اصفهان رسیده است.

دوشنبه ، 17 اسفند 1394 ، 14:43

به گزارش رویش نیوز به نقل از روزنامه اصفهان زیبا، ماجرای خشکی زاینده رود و فصلی شدن آن چهره این شهر را مکدر کرده است. اکنون آب زاینده روز باز است، اما همچنان خشکسالی بر سر اصفهان سایه افکنده است. سوءمدیریت و بی تدبیریهای مسوولان از یک سو و بیتوجهی سران دولتی در پایتخت از سوی دیگر این استان را تشنه تر کرده است. اصفهان همیشه سبز سالهاست که رنگ باران و برف را به ندرت دیده است و در این وادی خشکسالی، هنوز مسوولان از برخوردار بودن اصفهان می گویند، بدون اینکه ذرهای به عواقب این موضوع بیندیشند. میزگردها و سمینارها برای اصفهان کارساز نبود و حالا پس از گذشت سالها نباید دست روی دست گذاشت، باید چاره ای اندیشید، هر چند که دیر شده است و انگار دیگر کسی حواسش به اصفهان نیست. این خشکسالیهای پی در پی از همه بیشتر به ضرر کشاورزان اصفهانی است؛ آنهایی که این روزها زمین های خشک را می نگرند و آبی که گام به گام به سمت زمین ها می آید تا روزی آنها را از این معیشت سخت نجات دهد.

در این خصوص گپ و گفتی انجام شد با حسین محمدرضایی، رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان که در ادامه میخوانید.

در خبرها آمده بود، 65 درصد از کل مساحت کشور زیر سایه خشکسالی بلندمدت است و اصفهان نیز از این قاعده مستثنا نیست. به اعتقاد شما در سالهای آینده کشور ایران از این لحاظ چه سرنوشتی خواهد داشت؟

بخش تحقیقات اقلیمی ناسا بر اساس نتایج یک تحقیق چند ساله برای مدلسازی دورههای اقلیمی پیش بینی کرده است که در سه تا چهار دهه پیش رو، کره زمین با یک نوع تغییر نظام بارش مواجه شده، از بارش در مناطق خشک کاسته شده و به بارش در مناطق مرطوب افزوده شده است. بر این مبنا، مناطق خشک کنونی خشکتر میشوند، بیابانها پیشتر میروند و مناطق استوایی پربارشتر خواهند شد. این تغییر در برخی مناطق شدیدتر و اثرگذارتر خواهد بود. ایران کشوری است که در این گزارش دو بار نام آن به عنوان یکی از کشورهایی که در پیشانی این قهقرای مرگبار اقلیمی قرار دارد، اشاره شده است.

کارشناسان معتقدند عمده مناطق کشور همچنان با خشکسالیهای بلندمدت مواجه هستند. این موضوع را در اصفهان چگونه ارزیابی می کنید؟

اصفهان به دلیل آلودگیهای بیش از حد هوا و عدم رطوبت هوا مانع از ایجاد بارندگی می شود و این مشکل به صنایع بزرگ و کوچک اطراف اصفهان برمیگردد. از یک طرف این صنایع از آب زاینده رود و همچنین از منابع آب زیرزمینی استفاده میکند و در عوض هوا و آب های زیر زمینی را آلوده می کند که موجب خیلی از بیماریها میشود و این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست، در صورتی که کشاورز و باغدار با حقابه خود موجب سرسبزی و تلطیف هوا و رطوبت که لازمه بارندگی ابرهای باران زاست، میشود و همچنین از پیشروی بیابان و توسعه کویر جلوگیری میکند. فرق استفاده آب در صنایع و کشاورزی، موارد ذکر شده است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

البته اصفهان نه تنها با خشکسالی مواجه نشده است، بلکه در برخی از سالها با آبسالی روبرو بوده است. به نظر شما بیشتر سوء مدیریت ها در این زمینه اثرگذار نبوده است؟

به طور میانگین بارندگیهای اصفهان نزدیک به نرمال بوده است، بعضی سالها بیشتر و بعضی سالها کمتر، ولی آب زاینده رود متاثر از بارندگی های شهرستان کوهرنگ چهارمحال و  بختیاری است که میانگین بلند مدت بارشها در این شهرستان 1380 میلی متر در یک سال زراعی است. در سال زراعی 93 -94میزان بارش در این شهرستان1600 میلیمتر بوده که این مقدار خیلی بیش از نرمال و مطلوب بوده است، ولی متاسفانه میزان آب تخصیص یافته به کشاورزان با سالهای کم بارش، زیاد تفاوتی نکرده است،بنابراین نتیجه میگیریم که همه مشکل کم بارشینیست و بخش عمده آن عدم مدیریت بر آب و تکمیل نشدن و رها شدن طرح های انتقال آب است.

با توجه به فصلی بودن زاینده رود، این موضوع تا چه حد میتواند به محصولات کشاورزان ضرر بزند. آیا در سال های اخیر با توجه به کم آبی با کاهش محصولات کشاورزی روبرو بودهایم؟

در زمانهای نه چندان دور کشاورزان در سال، دو کشتداشتند،هر کدام چندین کارگر را به کار میگرفتند و همه کشاورزان و روستاییان سرگرم کار و تولید بودند، ولی برداشتهای بیرویه و بدون حساب از حقابه کشاورزان موجب فصلی شدن زاینده رود شده و به همین دلیل کشاورزان و روستاییان بیکار شده اند و روستاها را ترک کرده و به حاشیه نشینی و شهرنشینی روی آورده اند که این امر موجب خیلی از معضلات اجتماعی و فرهنگی شده است. با فصلی شدن زاینده رود و عدم وجود صنایع و شغلی دیگر به ویژه در شرق اصفهان،  وضعیت اقتصادی کشاورزان خیلی اسفبار شده است و برای امرار معاش خود با مشکل روبرو شده و اقدام به فروش ماشین های کشاورزی خود کرده اند. به دلیل بی آبی، کشاورزان تنها سرمایه خود، یعنی زمین هایشان  را به معرض فروش گذاشته اند، ولی باز به جهت بی آبی، مشتری ندارد. این صحبت درمورد زمین هایی است که در قدیم به انبار غله اصفهان معروف بوده است، ولی در حال حاضر در معرض نابودی است و به دلیل عدم کشت این زمین ها کویر به دروازه های شهر اصفهان رسیده است که این هشدار خیلی جدی برای کلانشهر اصفهان و استان های همجوار است. به اعتقاد پرفسور کردوانی، پدر علم کویرشناسی ایران، حواس هیچ کدام از مسوولان کشور به آب نیست و فقط به مردم می گویند صرفه جویی کنید و فقط به کشاورزان درباره مصرف نکردن آب فشار آورده اند. مسوولان کشور به جان کشاورزان افتاده اندو مدام چاهها را می بندند و همان چند چاه باقیماندهرا نصف می کنند. با این کار، کشاورز دست از کار می کشد و مهاجرت میکند، اما مشکل از آنجایی آغاز می شودکه پول نفت، دیگر وجود ندارد و دوباره باید به کشاورزی روی بیاورند، اما دیگر کشاورز، کاری بلد نیست. کردوانی ساختمان سازیهای شهری را متهم اولدر مصرف بیرویه آب میداند. شهرداری میگوید هزینهها زیاد است و برای تامین آن باید تراکم بفروشند. از طرفی وزارت نیرو اگر با این طرح، مخالفت کند، کافی است که پای فروش انشعاب آب به میان کشیده شود تا آنها نیز مشکلی با  ساخت و سازهایبیرویه در کلانشهرها نداشته باشند. پدر علم کویرشناسی ایران میگوید درحال حاضر در ساختمانهای قدیمی فقط از شیرهای پرمصرف استفاده شده است. اگر با تلاش وزرات نیرو تکنسینها با حضور در این خانه ها شیرهای کم مصرف، کار بگذارند و بعد هزینه آن، روی قبض از مردم اخذ شود، تاثیر خوبی روی موضوع آب و  صرفه جوییدر مصرف به جای خواهد گذاشت.

با توجه به اینکه خشکسالی ریزگردها را تشدید میکند، چه چاره ای باید اندیشید؟

بخش زیادی از اراضی کشور ما شامل اکوسیستم خشک و نیمهخشک بوده و  میزان بارش آن کمتر از 250 میلی متر در سال است که نتیجه آن کاهش رویش گیاهان و کاهش تولید است. اکنون سراسر جهان تنوع زیستی و امنیت غذایی تحت تاثیر این مساله قرار گرفته است، به گونهای که مساله بیابانزایی، تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده و کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه را با خطر جدی مواجه کرده است که به همین منظور باید استراتژیهایی برای سازگاری با این پدیده شوم طراحی کرد. باید  به خاطر داشته باشیم که بروز پدیده خشکسالی تاثیر قابل توجهی بر افزایش ریزگردها و توفانها خواهد داشت که در آینده تهدید بزرگی خواهد بود. رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی و آگاهسازی نسبت به مشکل زایندهرود و پیگیری آن با مسوولان تلاش مضاعف کند و به عنوان مطالبهگر حق اصفهان را بگیرند.

http://www.isfahanziba.ir/archive/d/2016-03-07/8