انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

بازدید از مناطق کشاورزی بی آب شده شرق اصفهان به دلیل خشک شدن زاینده رود
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٩   کلمات کلیدی:

 

 به گذارش رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

 از مناطق کشاورزی بی آب شده شرق اصفهان به دلیل خشک شدن زاینده رود و عدم مدیریت آب منطقه ای استان اصفهان، بازدیدی توسط کارشناسان آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی پیرو نامه انجمن به مقام معظم رهبری در روز یک شنبه مورخ ٨/١٠/٨٧ انجام گرفت.

طی نامه که از طرف انجمن به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در مورد سامان دهی آب رودخانه زاینده رود( برای حقآبه کشاورزان اصفهان که توسط مرحوم حضرت شیخ بهائی طی طوماری به نام طومار شیخ بهائی، که بر اساس آن آب رودخانه زاینده رود در چهار صد سال پیش به 33 سهم تقسیم و مشخص گردیده و به کشاورزان تحویل داده می شد. و برای افزایش آب رودخانه زاینده رود  در سال 1332 با هزینه کشاورزانی که حقآبه دار این 33 سهم هستند تونل اول کوهرنگ حفر گردیده و سالانه به میزان سیصد میلیون متر مکعب آب به حوضة آبریز زاینده رود اضافه شد، این آب حق مسلم کشاورزان اصفهانی است و مصرف آن در موارد دیگر بدون اجازه کشاورزان حقآبه دار غصبی بوده و قانونی نیست.  با این وجود فعلاً این آب در بخش صنعت و شرب شهرهای استان اصفهان واستان یزد... و برداشت و پمپاژ بی رویه در بالا دست رود خانه و شهرداری ها جهت آبیاری فضای سبز به مقدار زیادی برداشت می شود تا جائی که اراضی کشاورزان حقآبه دار بی آب مانده و زمین های آنها در حال تبدیل شدن به کویر می باشد. و در نتیجه کشاورزان و روستائیان برای امرار معاش در حال مهاجرت به کلان شهرها می باشند.

لازم به توضیح که مقادیر زیادی از این اراضی با حقآبه و سهم آب آن مهریه مادران و همسران آنها بوده و در قباله ازدواج آنها آمده است. یادآور می شوم تمامی موارد فوق کراراً در محافل قانونی و دستگاههای اجرائی استان مطرح و مستند می باشد.  لیکن نتیجه ای حاصل نشده است.) ارسال شده بود برای پیگیری آن مورخ 8/10/87  دو نفر کارشناس از آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برای برسی و بازدید از مناطق و روستاهای بی آب شده و خشکیده توسط عدم مدیریت آب منطقه ای استان اصفهان به شهر اصفهان آمده و با اتفاق یک کارشناس از آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از مناطق کشاورزی شرق اصفهان بازدید بعمل آمد و گزارشات خو را تکمیل و به تهران باز گشتند.