بازدید از کارخانه بازیافت اصفهان

بازدید از کارخانه بازیافت اصفهان توسط تشکلهای بخش کشاورزی و مسئولین جهاد کشاورزی استان اصفهان بسمه تعالی طی برنامه ریزی از طرف انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان بازدید از کارخانه کمپوست اصفهان که یکی از پیشرفته ترین کارخانه های کشور می باشد در مورخه 23 آبان 87 انجام گرفت. شرکت کنندگان این بازدید هیئت مدیره انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان و همچنین تعدادی از هیئت مدیره انجمن وکانون خبرگان کشاورزی شهرستان و استان اصفهان و مسئولین مدیریت و سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان اصفهان و نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور آقای مهندس فشارکی و تعدادی از کشاورزان نمونه و پیشرو اصفهان شرکت داشتند. مهندس محمدرضائی رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان در مورد کیفیت کود کمپوست و مقدار فلزات سنگین ،قارچها، میکروبها و مواد مضر توضیح هائی از مدیر عامل سازمان بازیافت اصفهان خواست. مدیر عامل سازمان بازیافت آقای مهندس باجول اعلام کرد که کمپوست تولیدی توسط این کارخانه از استاندارد های جهانی برخوردار است و از دستگاه های روز دنیا استفاد می کند و با وجود آزمایشگاه پیشرفته و کامل هر روز آزمایش های لازم انجام می گیرد . محمدرضائی به گران بودن این کود آلی عتراض کرد و افزود باید وزارت جهاد کشاورزی یارانه ای نسبت به این کود ، همانند کود های شیمیائی در نظر گرفته که کشاورز تشویق به مصرف این کود گردد، چون این کود آلی برای حفظ رطوبت خاک وحاصلخیزی خاک خیلی مؤثر و با ارزش می باشد و به تولید محصولات سالم کمک زیادی می کند.
 
/ 0 نظر / 10 بازدید