انجمن محصولات کشاورزی ارگانیک در حال تاسیس است

بگزارش آقای محمدرضائی، انجمن محصولات کشاورزی ارگانیک در حال تاسیس است وی در مورخه 21/12/87 از طرف وزارت جهاد کشاورزی به عنوان کشاورز تولید کننده محصولات ارگانیک استان اصفهان دعوت شد.

 وی افزود در این گردهمائی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده بود و کشاورزان تولید کننده محصولات ارگانیک از 22 استان کشور حضور داشتند، هیئت موسس این انجمن در حال تاسس انتخاب شدند تا اساسنامه آن را تدوین و آن را به ثبت رسانند. 

/ 0 نظر / 8 بازدید