تجمع کشاورزان در میدان امام اصفهان برای استقبال از ریاست جمهور

امروز مورخه ١٩/١/٨٨ جمع زیادی از کشاورزان برای استقبال ریاست جمهور و رساندن مشکل خشکسالی به ایشان در میدان امام اصفهان گردهم آمدند.

در ظهر امروز آقای محمدرضائی و آقای خشوئی با معاون وزیر نیرو دیدار داشته که با بحث وگفتگو و توجیح معاون وزیر جناب آقای مهندس یوسف پور مصوبه ای برای برسی  مشکلات آب حق آبه داران  توسط آب منطقه ای را گرفتند. 

بعد از ظهر امروز مسئولین انجمن حمایت از کشاورزان و انجمن خبرگان  وزیر جهاد کشاورزی آقای مهندس اسکندری را برای بازدید از مناطق خشک شده شرق شهرستان اصفهان همراهی کردند و در طی راه مشکلات بخش های مختلف توسط آنها عنوان شد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید