مصوبه قبلی با مخالفت مسئولین آب منطقه ای روبرو شد

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

 

امروز برای 4 روز اضافه کردن آب طبق مصوبه قبلی با مخالفت مسئولین آب منطقه ای روبرو شدیم.

 

در روز دوشنبه 9/9/88 جلسه  ستاد بحران در مورد آب کشاورزی در استانداری اصفهان برگزارشد.

حسین محمدرضائی رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این جلسه پیرو جلسه ی  اوایل آبان ماه سال جاری که بعد از تجمع کشاورزان اصفهان برای احقاق حقآب]هایشان جلوی درب استانداری صورت گرفت، برای تعیین میزان آب و زمان و تعداد روزهای آبدهی به بخش کشاورزی برگزار شد.

وی می افزاید: در همان جلسه مقرر و مصوب شد، با شرایط موجود شآب پشت سد زاینده رود 24 روز آب به کشاورزان شرق اصفهان تحویل گردد، در صورتی که در تابستان گذشته قرار بر این شده که برای آب غله کشاورزان شرق اصفهان در پائیز مقدار 110 میلیون متر مکعب آب در دریجه های مزارع کشاورزان تحویل داده شود، که این مقدار آب به 68 میلیون متر مکعب در طول زمان 24 روز کاهش یافت، و در صورت جلسه مکتوب شد اگر طی زمان آبدهی به کشاورزان بارندگی قابل توجهی در حوزه زاینده رود اتفاق افتاد 20 روز بعداز تحویل آب جلسه ای برگزار و 4 روز دیگر آبدهی به کشاورزان ادامه پیدا کند که کلاً طول زمان آبدهی به کشاورزان شرق اصفهان 28 روز گردد.

در همین مورد و پیرو آن مصوبه، جلسه ی امروز به درخواست نمایندگان کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی شهرستان برای درخواست اضافه کردن زمان آبدهی طبق صورت جلسه قبلی برگزار شد.

با توجه به بارندگی ها در سال زراعی جاری تا به امروز در حوزه زاینده رود 421 میلیمتر طبق آمار اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بارندگی شده است، و میانگین بلند مدت22 ساله 215 میلیمتر می باشد،  نتیجه میگیریم بارندگی های امسال تقریباً دو برابر میانگین بلند مدت بوده است.

محمدرضائی خاطرنشان کرد: باتوجه به این بارندگی های خوب در جلسه امروز برای گرفتن 4 روز دیگر آب طبق مصوبه قبلی با مخالفت مسئولین آب منطقه ای روبرو شدیم، آنها این بارش ها و لطف و برکات خداوند را کافی ندانسته و جلسه ی امروز در این مورد به نتیجه ای نرسید و قرار بر این شد که فردا جلسه ای بین مسئولین جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای برگزار گردد.

 وی افزود جای تعجب دارد که در چنین جلسه ای که برای کشاورزان تصمیم گیری خواهد شد نمایندگان کشاورزان برای دفاع از حق و حقوق کشاورزان دعوت نشده اند، و نتیجه ی این جلسه کاملاً قابل پیش بینی می باشد، وبه نظر می رسد جلسه امروز در دفتر حوادث غیر مترقبه استان نبرای حل مشکل کشاورزان بلکه برای رفع تکلیف بود.

اگر 4 روز به زمان آبدهی اضافه نگردد بذر های پاشیده شده توسط کشاورزان در زمین هائی که منتظر آب می باشند با توجه به بارندگی های فعلی که موجب جوانه زدن بذر ها شده، بر اثر بی آبی خشک خواهد شد.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اضافه کرد: در همین جلسه در مورد بیمه محصولات کشاورزی با مسئول این بیمه آقای جمشیدیان بحث و گفتگو شد و قرار بر این شد که در مورد گزینه های 1 الی 4 بیمه، کشاورزانی که به غیر از آب رودخانه، چاه آب دارای پروانه بهره برداری دارند درخواستی به صندوق بیمه ارسال نمایند تا از مزرعه و چاه توسط بازرسان بازدید و در صورت تائید، محصول فوق با گزینه مورد نظر بیمه گردد.  

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید