کشاورزی اصفهان در سایه بیم و امید

کشاورزی اصفهان در سایه بیم و امید

اصفهان خبرنگار جام جم : سال 89 برای اصفهان با بارش های بهاری و جاری شدن میزان قابل توجهی آب در زاینده رود آغاز شد و اصفهانی ها را به سال پر آب برای رفع مشکلات ناشی از خشکسالی در این استان امیدوار کرد. اما با این وجود برخی از کشاورزان اصفهانی هنوز معتقدند که گرچهمقدار آب ورودی زاینده رود و کانال ها از نظر حجمی در حد معمول بوده است ولی عدم برنامه ریزی صحیح و دقیق در توزیع و زمان آبدهی می تواند موجب ناکارآمد شدن آب و خسارت شدید به کشاورزان این استان شود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان در این رابطه با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش هاست به خبرنگار ما می گوید: در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها فراهم شده و کشور به سوی توسعه سوق می یابد.

حسین محمدرضائی با اشاره به دوسال خشکسالی در سال های زراعی 86 87 و 87 88 و عدم درآمد اقتصادی کشاورزان و بدهی آنها به بانکها می افزاید: کشاورزان با مطلع شدن از باز شدن آب زاینده رود، انگیزه آنان برای کشت محصولات پاییزه به خصوص گندم و جو بیش از پیش با استقبال روبرو شد، که این استقبال بعد از 2 سال خشکسالی و عدم کشت و مقروض بودن طبیعی بود.

وی خاطرنشان می کند: وجود آب به موقع پاییزه در زاینده رود و کانال های آبیاری و در نتیجه حاصلخیزی خاک، توزیع بذر یارانه دار گندم و جو، استفاده از دستگاه های مکانیزه و پیشرفته برای کاشت و بارش باران های پاییزه سبب شد که کشت های انجام شده در بهترین شرایط آب و هوایی مراحل اولیه رشدی را طی کند، بطوری که وضعیت سبز محصول در اواخر پاییز و اوایل زمستان در مقایسه با سال های نرمال آبی بسیار مطلوب تر بود.

وی می افزاید: از حدود 42 هزار هکتار گندم و جو کشت شده شهرستان اصفهان حدود 26 هزار هکتار آن به طور کامل به صورت مکانیزه کشت شده و از این مقدار نیز حدود 34 هزار هکتار آن تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است اما متأسفانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی در صورت از بین رفتن 100 درصد محصول با گزینه معمولی خسارتی ناچیز پرداخت می کند که نمی تواند جبران کننده خسارت واقعی وارد شده به کشاورزان باشد.

محمدرضایی با تاکید براینکه بیمه محصولات کشاورزی در ایران بیشتر آماری است و سعی شده تعداد محصولات زیر پوشش این صندوق افزایش یابد، می گوید: تاکنون 110 محصول زیر پوشش این بیمه قرار گرفته است و از این نظر ایران در بین 142 کشوری که خدمات بیمه کشاورزی را ارائه می دهند مقام دوم را بعد از آمریکا داراست اما بیمه محصولات کشاورزی در ایران با دیگر کشورها تفاوت بسیار دارد.

وی با اشاره به اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید تامین ‌کننده امنیت خاطر کشاورزان باشد نه یک دغدغه خاطربرای آنها، تصریح می کند: محصولاتی که توسط صندوق بیمه کشاورزی بیمه می شود با نبود تناسب بین میزان غرامت پرداختی و خسارت وارده آنهم با احتساب اختلاف خیلی زیاد و تأخیر در پرداخت خسارت، از جمله مشکلاتی است که پیش روی کشاورزان این استان است.

وی ادامه می دهد: متاسفانه عدم بارش های زمستانه، گرمای هوا در فصل زمستان که طی سال های گذشته بی سابقه بوده موجب شده است محصولات گندم و جو به رشد رویشی خود ادامه دهند به گونه ای که ساقه دهی محصول که در سال های معمولی اوخر اسفند ماه انجام می شد از اویل اسفند ماه 88 اتفاق افتاد.

وی با اشاره به اینکه در این زمان رطوبت خاک در سطح بسیار پایین و خشک بود و امکان تغذیه گیاه نیز ممکن نبود، می افزاید: خشک بودن خاک، گرمای زیاد و وزش بادهای شدید سبب پیش افتادن مراحل رشد محصول بدون وجود آب و کودی برای گیاه شد.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه در شرایط نرمال سال های گذشته آب زاینده رود اواخر اسفند تا اوایل فروردین باز می شد و خسارتی هم به محصول وارد نمی شد، تصریح می کند: متاسفانه شرایط جوی امسال این نیاز آبی را در اوایل اسفند ماه بیش از پیش ضروری ساخت و با وجودی که طی جلسات و مصاحبه های خود در بهمن ماه برای دادن آب به کشاورزان در اوایل اسفند ماه هشدار داده بودیم اما متاسفانه گوش شنوائی نبود و آبی باز نشد.

وی با تاکید بر اینکه باز شدن دیر هنگام آب زاینده رود نیز، کاهش دبی آب در کانال های کشاورزی، تشنگی محصول و خشکی زمین موجب عدم کارایی مناسب آب در مزارع شد تصریحمی کند: هم اکنون انجام ونش بندی (تقسیم غیر همزمان آب بین دو قسمت)در آبکانال های کشاورزی موجب بروز تنش بیشتر به محصول و رها شدن درصد بیشتری از مزارع شده و چنانچه ونش بندی که به طور معمول با کاهش دبی واقعی همراه است ادامه پیدا کند سطح بیشتری از مزارع رها و در سطوح باقیمانده افت شدید عملکرد پیدا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نیاز آبی شدید گندم و جو در مرحله گل و دانه بندی و پر شدن دانه ها که در اواخر اردیبهشت ماه با گرمای شدیدتر هوا مواجه می شود خسارت ببیشتری متحمل خواهد شد اظهار می کند: به دلیل این شرایط آبدهی به کشاورزان باید از حالت ونشی به دائمی تا پایان کشت گندم تبدیل شود تا میزان و درصد خسارت وارده به کشاورزان کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بارندگی های سال زراعی 88-89 افزود: در حوزه کوهرنگ تا به امروز حدود 1200 میلی متر بارنگی صورت گرفته است که نسبت به سال 87-88 با افزایش 42 درصد بارندگی مواجه شده ایم و طبق پیش بینی های هواشناسی مبنی بر بارندگی تا اواسط خرداد ماه همچنان نسبت به میانگین بلند مدت 22 ساله، 12 درصد بارندگی ها کاهش داشته است که با در نظر گرفتن این آمار به جای 30 درصد باید 88 درصد حق آبه کشاورزان پرداخت شود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان همچنین خواستار اجرای آیین نامه اجرائی ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب می شود و می گوید:طبق بند 7 این قانون، پروانه های مصرف معقول برای آب قابل تحویل با رعایت حق تقدم و با توجه به اولویت مصارف آب شرب، آب باغ های موجود در تاریخ تصویب این آیین نامه ، آب زراعتی و دامپروری، آب مصارف صنعتی و ... تعیین شد همچنین طبق این قانون اولویت آب بخش کشاورزی بعد از شرب بوده و کشاورزان خواهان اجرای دقیق و کامل قانون هستند.

وی می افزاید: قبل از باز شدن آب برای کشاورزان، شهرداری اصفهان قرار بود بند ها را در سطح رودخانه باز کند که متاسفانه به تعهدات خود عمل نکرد و بعد از گذشت یک ماه هنوز بند ها بسته است که این عامل موجب کندی در روند حرکت آب و تبخیر بیش از حد به دلیل افرایش سطح و نفوذ پذیری آب شده است.

وی با تاکید بر اینکه که خواسته تمام کشاورزان حذف این بند ها است می گوید: خسارت های کشاورزان از کم آبی بی ربط با این بند ها نیست در صورتی که قانون توزیع عادلانه آب به صراحت اشاره می کند هیچ کس حق ندارد در حریم رودخانه دخل و تصرف و یا مانعی در مسیر آن ایجاد کند .

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان خاطرنشان می کند: زمین ها و مزارع گندم رها شده به دلیل بی آبی توسط کشاورزان و ریزش شدید آفت سن غله به محصول باقی ماند و رها شده و عدم سمپاشی به خاطر رها شدن آن موجب افزایش شدید و بی سابق سن غله در سالهای بعد می شود که این مشکل بزرگی در سال های آتی است که مسئولان باید در این زمینه چاره اندیشی کنند.

محمدرضائی می افزاید: مسولان بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش خسارت سن غله باید سریعاً اقدام به بازدید مزارع گندم و جو بیمه شده و خسارت دیده نمایند تا اینکه کشاورزان اقدام به چراندن آن توسط دامهای خود کنند تا باقیمانده محصول خسارت دیده از روی زمین که موجب پرورش و ازدیاد سن غله می شود پاک گردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید