بازدید کشاورزان نمونه استان سمنان از کشاورزی استان اصفهان

در روز سه شنبه مورخه 22/2/88 یک اتوبوس از کشاورزان پیشرو و نمونه استان سمنان برای بازدید از کشاورزی استان اصفهان به این استان آمده  و طی بازدید  از مزارع مختلف، از گندم ارگانیک آقای محمدرضائی بازدید به عمل آوردند و در این بازدید آقای محمدرضائی اصول و ضرورت کشت ارگانیک را برای آنها شرح داده و در ضمن عملکرد انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان و پیگیری های این انجمن را برای آنها توضیح دادند، کشاورزان نمونه سمنانی از پیگیری های انجمن حمایت از کشاورزان که بخش عظیمی از آن مشکلات پیگیری شده مشکلات آنها و همچنین مشکلات کشاورزان کشور می باشد از رئیس این انجمن تشکر و قدردانی نموده و از او برای  هم فکری و چگونگی رفع مشکلاتشان به استان سمنان دعوت بعمل آمد. 

/ 0 نظر / 11 بازدید