تجمع اعتراضی دامداران مقابل وزارت بازرگانی در تاریخ 25/1/88

در حالی شیر تازه تولید داخلی روی دست دامداران مانده است که شیر خشک وارداتی کهعمدتا از چین وارد کشور می‌شود و به دلیل دارا بودن ماده سرطانزای ملامین در آن،آشکارا از سوی وزارت بهداشت ممنوع شده است، با تعرفه‌ای نزدیک به صفر، مشمول عنایتویژه وزارت بازرگانی قرار گرفته است

نمایندگان دامداران سراسر کشور دراعتراض به صدور مجوزهای بی‌مورد برای واردات شیرخشک، از سوی وزارت بازرگانی از صبحامروز در جلوی این وزارتخانه تجمع کرده‌اند
.

واردات بی‌رویه شیرخشک از سویاین وزارتخانه، در حالی صورت می‌گیرد که کارخانجات تولید محصولات لبنی با استفادهاز هر یک کیلو شیرخشک، درواقع آن را جایگزین یازده کیلو شیر تازه کرده و با توجه بهقیمت 2500 تا 2600 تومانی آن، هزینه‌ای کمتر از نصف هزینه خرید شیر تازه داخلی رامی‌پردازند؛ چراکه خرید هر کیلو شیر تازه از سوی کارخانه‌داران، تقریبا 500 یا 550تومان هزینه دارد، در حالی که آنها با استفاده از شیرخشک وارداتی، عملا هزینه‌ایمعادل 240 تومان برای معادل یک کیلو شیر تازه می‌پردازند
.

این گزارش با اشاره به عدم نظارت صحیح اینوزارتخانه بر تولیدات کارخانجات لبنی می‌افزاید: با وجود تصویب وزارت بازرگانی مبنیبر این‌که کارخانجات لبنی حق استفاده از شیرخشک را در محصولات مشمول یارانه دولتیندارند و حتی برای بقیه محصولات هم، حتما باید عبارت استفاده از شیرخشک رویبسته‌بندی محصول آورده شود، عملا تخلفات بسیاری در این زمینه انجام گرفته است.

بنا بر این گزارش، عده‌ای از متحصنان با اعتقاد به نادرستی آمار وزارتبازرگانی که اعلام داشته 75 درصد خوراک دام، جو است و با توجه به کاهش قیمت آن،دامداران باید محصول خود را 150 تا دویست تومان کمتر از سال گذشته بفروشند، اظهارداشتند: معدل جو مصرفی برای دام، 12 تا 13 درصد است، در حالی که دیگر نهاده‌هایدامی در سال گذشته 110 درصد افزایش قیمت داشته و بنابراین ارایه این آمار نادرست،تنها توجیهی برای این عملکرد نادرست این وزارتخانه است
.

گفتنی است، تاکنونهیچ‌یک از مسئولان این وزارتخانه برای پاسخگویی به این معترضان، حضور نیافته‌اند
.

( خبرنگار تابناک)

/ 0 نظر / 8 بازدید