مشروح حوادث شب گذشته شهر خوراسگان 91/12/9

مشروح حوادث شب گذشته شهر خوراسگان 9/12/91

عده ای از افراد سودجو شب گذشته تجمع آرام کشاورزان شرق اصفهان را ناآرام کردند.

 نسخه مناسب چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان(عج) شب گذشته ساعت ۱۸ عده ای از کشاورزان شرق اصفهان در پی کمبود آب کشاورزی در فلکه خوراسگان شهر خوراسگان تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند. متاسفانه عده ای از افراد سودجو و فریب خورده با رویت تجمع کشاورزان به قصد ایجاد آشوب به این تجمع ورود پیداکردن و تحصن آرام کشاورزان را تبدیل به … کردند.

 شب گذشته این افراد سودجو و فریب خورده با اخلال در نظم عمومی، آسیب به حوزه علمیه و یکی از ردههای نیروی مقاومت بسیج ، آسیبب به ماشین ها و اموال مردم شب نا آرامی را برای مردم شهر خوراسگان و کشاورزان رغم زدند. این افراد سودجو متاسفانه اعتراض به حق و آرام کشاورزان شرق اصفهان بر هم زدند و بر خلاف میل کشاورزان در شهر خوراسگان آشوب به وجود آوردند.

 به نقل از منابع آگاه امنیتی امروز صبح دو نفر از این افراد سودجو توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند. این دونفر به نام ا . ح که با هم برادر هستند از ساکنین غرب شهر اصفهان هستند و هیچ گونه ارتباطی را با کشاورزان ندارند و تنها به منزله ی ایجاد آشوب و آسیب به اموال عمومی به این تجمع اظافه شدند.

در این حادثه غیر از افراد سود جو، مسئولین هم مقصر هستند که با بی توجهی به خواسته های کشاورزان شرق اصفهان وضع نا بسامانی را برای این افراد زحمت کش به وجود آوردند. کشاورزان شرق اصفهان خیلی وقت است که در حال اعتراض به وضع شان هستند اما هیچ راه حل و کمک دائمی را از هیچ یک از مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری در یافت نکرده اند. اما امروز مردم و کشاورزان شهر خوراسگان برای اینکه اعلام کنند که فقط عده ای از افراد فریب خورده موجب وقایع شب گذشته شدند و باری دگر پایبندیشان را بر آرمان های انقلاب نشان دهند بیانیه ای را صادر کردند.

/ 0 نظر / 8 بازدید