کشاورزان ما از فهم و درک بالائی برخوردارند

حسین محمدرضائی رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان بیان داشت:  طبق فرمایشات  مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که فرمودندعقلاً و شرعاً واجب استکه در انتخابات شرکت کنید. افزود:  کشاورزان پای صندوق های رای حاضر خواهند شد و رای خود را براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری به فرد اصلح که دارای روحیه مردمی باشد و درد اقشار مختلف جامعه را درک کند خواهند داد.

 وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سه دوره است که کشاورزان اصفهان به خاطر بی آبی و خشکسالی محصولی راکشت نکرده‌اند و درآمدی نداشته اند، ولی حضور در پای صندوق های رای و انتخاب ریاست جمهوری دوره دهم را واجب دانست و به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل خواهند کرد.

 محمدرضائی افزود: خشبختانه کشاورزان ما از فهم و درک بالائی برخوردارند و بخوبی میدانند که خشکسالی یک پدیده غیر مترقبه است و دولت مقصر خشکسالی نیست.

/ 0 نظر / 9 بازدید