رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ، موسی رهنمائی به عنوان رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور منصوب شد.

 

در این حکم به شماره 48415/020 مورخ 27/12/90 آمده است:

جناب آقای سیدموسی رهنمائی

 در اجرای ماده 24 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب مورخ 27/5/86 هیات محترم وزیران و بنا به پیشنهاد شورای مرکزی آن نطام، به موجب این حکم به مدت سه سال بعنوان رئیس شورای مرکزی و رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی کشور منصوب می شوید.

از خداوند متعال، موفقیت جنابعالی را در ساماندهی و نظارت بر امور صنفی تولیدکنندگان و بهره برداران و سایر وظایف و ماموریتهای پیش بینی در قانون، همگام با سیاست ها و برنامه های این وزارتخانه ها و تعامل با سایر دستگاه ها آرزومندم.

                                          صادق خلیلیان

                                         وزیر جهاد کشاورزی

/ 0 نظر / 8 بازدید