تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ ایرانى

 

شعار امسال، "تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ ى ایرانى" است. ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانى حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ ى سرمایه ‏دار ایرانى حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امکان‏ پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانى از تولیدات داخلىِ صنعتى و کشاورزى است.

                                                              مقام معظم رهبری

 

 

کشاورزی و حوزه های مرتبط با آن به عنوان محور استقلال کشور شناخته می شود.در حالی رهبر معظم انقلاب سال جدید را به‌عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری کرده است که باید جهت‌گیری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به سمت تقویت تولیدات داخلی باشد.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید