خودکشی 1500 کشاورز مقروض هندی

واحد مرکزی خبر: درپی بحران آب 1500 کشاورز مقروض در یکی از ایالت های هند به علت از بین رفتن محصولات شان دسته جمعی خودکشی کردد.

 به گزارش روزنامه ایندیپندنت انگلیس در ایالت چاتیسگار هند کشاورزان با کمبود آب و خشکسالی روبه رو بوده اند. در این ایالت سطح ذخایر آب دست کم 75 متر پایین رفته است که این میزان در چاتیسگار بی سابقه است. به گفته مردم محلی، بیشتر کشاورزان این ایالت مقروضند و با این کمبود شدید آب کشاورزی نمی دانند امسال چه وضعی خواهند داشت. سال گذشته هم 206 کشاورز مقروض در این ایالت به سبب مشکلات اقتصادی شدید ناشی از کاهش محصول و کمبود آب خودکشی کرده بودند. همچنین نباید نقش رباخواران را در این کار نادیده گرفت، آنها وام هایی را به کشاورزان در آغاز فصل کاشت می دهند ولی بهره های سنگینی هم از آنها می گیرند و اگر کشاورز نتواند برداشت خوبی داشته باشد آنها او را برای پرداخت بدهی اش به شدت تحت فشار قرار می دهند.

کشاورزان این ایالت مکرراً از دولت محلی خواسته اند به آنها کمک کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید