پنجمین جلسه ستاد بحران خشکسالی استان اصفهان

پنجمین جلسه ستاد بحران خشکسالی استان اصفهان با حضور استاندار محترم استان و سایر اعضاء ساعت 30/4 عصر روز دوشنبه مورخه 28/2/88  در محل سالن اجتماعات استانداری اصفهان تشکیل گردید.

 به گزارش محمدرضائی نماینده انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان  در ستاد بحران،  ابتدا گزارشی توسط مهندس شیشه فروش مدیرکل بازسازی و حوادث غیره مترقبه  در خصوص  فرسوده بودن 40%  لوله کشی آب شرب در سطح شهر، و صرفه جویی 12 صنعت بزرگ استان در مصرف آب  زاینده رود، و خرید 35 هزار راس دام از دامداران توسط دولت خبرداده . سپس گزارش هواشناسی از میزان بارندگی در استان که شهر اصفهان در سال زراعی 88 _ 87  تا به امروز 126 میلیمتر و شرق اصفهان 78 میلیمتر کمترین بارندگی و فریدون شهر با 406 میلیمتر بیشترین بارندگی در استان بوده است.

توسط نمایندگان تشکلهای کشاورزی و نمایندگان کشاورزان بعضی از مشکلات کشاورزان مطرح گردید از جمله مشکل تراشی های بیمه تامین اجتماعی برای زیر پوشش بردن کشاورزان و محاسبه کردن حداکثر پایه حقوقی که با این بحران خشکسالی پرداخت این حق بیمه در توان کشاورزان نمی باشد . - امهال وام های کشاورزان. - وام یک تا پنج میلیون تومانی قرض الحسنه که جناب آقای استاندار در جلسات قبلی قول آن را برای کشاورزان تک شغله داده بودند. - نارضایتی  کشاورزان از عدم پیشرفت تونل سوم کوهرنگ و بد قولی های مسئولین مربوطه در مورد پیشرفت این تونل و تاریخ افتتاح آن.  -جلو گیری اکید از فروش آب رودخانه زاینده رود به بخشهای دیگر، و با توجه به نام گذاری سال جاری که توسط مقام معظم رهبری بنام سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری گردید. کم کردن آب به لحاظ صرفجویی آن در بخشهای صنعت، فضای سبز وشرب و... تا رفع کامل کمبود حقآبه ها و سهم آبه های کشاورزان. -گزارش مهندس طرفه مدیر عامل آب منطقه ای، ورودی آب به پشت سد زاینده رود در حال حاضر 79 متر مکعب در ثانیه و خروجی از سد 20 متر مکعب در ثانیه و حجم آب سد 595 میلیون متر مکعب می باشد.  - تامین سوخت چاه هایی که پروانه بهربرداری ندارند. تامین  60 میلیون متر مکعب آب برای باغات که با مشکل بی آبی مواجه هستند.     

/ 0 نظر / 9 بازدید