سال نو مبارک

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الى احسن الحال

اکنون که خنده ی بهار،  دل روزگار را از شادی می لرزاند و خون عشق و جوانی در رگهای طبیعت می جوشد، در آستانه این سال نو نیک بختی ، سلامتی، سرافرازی شما را آرزومندیم

 برآمد باد صبح و بوی نوروز - به کام دوستان و بختپیروز

مبارک بادت این سال وهمه سال - مبارک بادت این روز وهمهروز

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید